Home » Articles posted by madjid

Author Archives: madjid

چهارشنبه سوری با فضائی ها

اگر دوست دارید یک داستان متفاوت در مورد چهارشنبه سوری بخوانید توصیه میکنم داستان چهارشنبه متفاوت را از دست ندهید.

چشم انداز صنعتی IT ایران در سال 95

با اجرا شدن برجام، بیشتر کارشناسان چشم‌انداز روشنی برای صنعتی IT ایران در سال 95 ترسیم می‌کنند. اما آیا این چشم‌انداز واقعی است یا خیر؟ در سال 95 چه چشم‌اندازی مقابل صنعت IT در بخش نرم‌افزار، سخت افزار و موبایل وجود دارد؟ جایگاه دولت و مجلس در یاری رساندن به صنعت IT در سال 95 […]