چشم انداز صنعتی IT ایران در سال ۹۵

با اجرا شدن برجام، بیشتر کارشناسان چشم‌انداز روشنی برای صنعتی IT ایران در سال ۹۵ ترسیم می‌کنند. اما آیا این چشم‌انداز واقعی است یا خیر؟ در سال ۹۵ چه چشم‌اندازی مقابل صنعت IT در بخش نرم‌افزار، سخت افزار و موبایل وجود دارد؟ جایگاه دولت و مجلس در یاری رساندن به صنعت IT در سال ۹۵… ادامه خواندن چشم انداز صنعتی IT ایران در سال ۹۵